ჭაჭა ტრადიციული

დამზადების ტექნოლოგია

 

მაგარი სასმელი ჭაჭა მიიღება დურდოსა და ღვინის დისტილირებით (გამოხდით). დისტილირება წარმოებს „შარანტის“ ტიპის აპარატზე, რაც განაპირობებს უმაღლესი ხარისხის დისტილატის მიღებას.

მიღებული დისტილატის სიმაგრე, ენოლოგის გადაწყვეტილებით, მერყეობს 65,0%–დან 72,0 %-მდე მოც. კონდიციამდე მიყვანა ხდება კლასიკური მეთოდით. შემდგომ, „ჭაჭა   ტრადიციული“ გადადის რეზერვუარებში.